Zásady ochrany osobných údajov

Stránka je prevádzkovaná fyzickou osobou: Radovan Rehák, Geologická 1E, 82106 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46 560 751.

Rešpektujem súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými som v kontakte bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávam sám alebo inými stranami.

Vaše osobné údaje spracovávam pri poskytovaní služieb a pri predaji, pri uzatváraní zmluvného vzťahu a realizácii oprávnených záujmov.

Toto vyhlásenie môžem z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčam, aby ste sa sem občas pozreli 😉

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná 7. decembera 2021. 

Osobné údaje o vás môžem spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, obchodný partner, dodávateľ, žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžem tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch mojich webových stránok, v závislosti od toho, ako sa so mnou rozhodnete komunikovať alebo aké služby sa rozhodnete využiť. Bez ohľadu na situáciu sľubujem, že vaše osobné údaje nikdy nepredám, neskomercializujem ani nepoužijem v rozpore s platnými predpismi na ochranu osobných údajov.

Rešpektujem vaše súkromie, bez ohľadu na to, či vaše osobné údaje spracovávam sám alebo v mene iných strán.

Kategórie osobných údajov:

– komentáre, diskusie:

Osobné kontaktné údaje: Elektronická adresa, prihlasovacie meno, dátum a čas registrácie, dátum a čas blokovania, dôvod blokácie

Registračné údaje: mailová adresa, meno, priezvisko, fotografia

– e-shop

Registračné údaje: e-mail, meno a priezvisko, adresa fakturačná a adresa na doručenie, platba a spôsob doručenia

Reklamácie: meno, priezvisko, adresa, suma, identifikátor objednávky, dátum prijatia reklamácie, spôsob vybavenia

Ak chcete nahlásiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na mail, cez kontaktný formulár alebo prostredníctvom pošty na adresu: Radovan Rehák, Geologická 1E, 82106 Bratislava.